(29) 2011

Czy ja jestem Żydem?

KUP NUMER

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    • Relacja zawsze wyjątkowa Michael Schudrich

    Ankieta teofila

    • Cel i bezcelowość dialogu Stanisław Krajewski
    • Żyd jest w chrześcijaninie, gdy jest on chrześcijaninem naprawdę Marta Titaniec

    Artykuły teofila

    • Zakonnice, które modlą się po hebrajsku Anne Denise Rinckwald, Anna Bodzińska
    • Dialog to nie rozmowa przy herbacie Emily Soloff
    • Wsłuchując się razem w szmer łagodnego powiewu Yossi Klein Halevi
    • Od historycznej przeszłości do teologicznej przyszłości Alon Goshen-Gottstein
    • Traktat przeciwko Żydom św. Augustyn
    • „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm” Marek Nowak OP
    • Więcej niż cmentarzysko Kate Craddy
    • Filozofia religijna Abrahama Joshuy Heschela Michał Laskowski OP
    • Abraham Joshua Heschel. Teolog i polityk David Novak
    • Człowiek staje się w mowie miłości! Gramatyka Erosa w filozofii Franza Rosenzweiga Grzegorz Dąbkowicz OP

    Horyzonty teofila

    • Homo electronicus. Czy potrzebujemy nowej definicji człowieka? Dominik Jarczewski OP

    Dominikalia teofila

    • Początki obecności dominikanów we Wrocławiu Piotr Geisler OP

    Wykład teofila

    • Kościół a kultura Guy Bedouelle OP

    Poezja teofila

     inne

     W najnowszym Teofilu w tematykę dialogu wprowadzi nas wywiad z Naczelnym Rabinem Polski, Michaelem J. Schudrichem. Kolejne artykuły opiszą doświadczenia dialogu pomiędzy naszymi religiami. Teksty autorów żydowskich pozwalają zobaczyć, w jaki sposób Żydzi postrzegają chrześcijan i jak odnoszą się do wspólnej historii. Niektóre z przedstawionych interpretacji są z pewnością dla chrześcijanina trudne lub niemożliwe do przyjęcia. A jednak warto się w nie wczytać, by nasz dialog nie okazał się jedynie dwustronnym monologiem.

     Następnie poznamy chrześcijańską stronę dialogu. Tę część otworzy publikacja pierwszego w języku polskim tłumaczenia Traktatu św. Augustyna przeciwko Żydom. Jednak od czasu jego powstania stanowisko Kościoła w sprawie judaizmu przeszło głęboką ewolucję, co widać szczególnie w artykule o. Marka Nowaka OP. Tym bardziej warto czytać oba teksty łącznie, aby w ten sposób móc docenić drogę, którą już pokonaliśmy we wzajemnym zbliżeniu.

     Uzupełnieniem perspektywy religijnej o płaszczyznę stosunków polsko-żydowskich jest artykuł Kate Craddy prezentujący konkretne inicjatywy wspólnego przepracowywania przeszłości. Wątki „narodowe” obecne są również w innych artykułach i wywiadach. Na koniec dwóch naszych braci wprowadzi nas w myśl dwudziestowiecznych teologów i filozofów żydowskich – Abrahama J. Heschela i Franza Rosenzweiga, których dorobek w ostatnich latach staje się w Polsce coraz bardziej popularny. W rozumieniu Heschela pomoże nam jego uczeń, rabin David Novak.

     KUP NUMER