Rigorosum


 • Luty 02, 2016
Share this :   | | | |
Rigorosum

czyli o zakończeniu studiów filozoficznych…

 

Dziś oficjalnie zaczęliśmy drugi semestr zajęć. Ale wcześniej, poza zdaniem sesyjnych egzaminów, bracia z III roku musieli obronić napisane przez siebie prace końcowe z filozofii oraz zdać rigorosum, czyli egzamin kończący filozoficzną część studiów. Bracia odpowiadali na pytania z zakresu metafizyki, epistemologii, etyki, antropologii, filozofii przyrody, filozofii Boga oraz filozofii religii przed komisją w składzie: dr Grzegorz Chrzanowski OP, prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, dr hab. Jan Kiełbasa, dr hab. Jacek Wojtysiak prof. KUL oraz dr Łukasz Mścisławski OP.

 

Wszyscy bracia wyszli z tej próby obronną ręką, a tematy napisanych przez braci prac to:

 • Maciej Pawlik OSB – Miejsce chrześcijaństwa w Gwieździe zbawienia Franza Rosenzweiga.
  Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP,
 • Dominik Zarychta OP – Traf moralny a odpowiedzialność za działanie. Porównanie poglądów T. Nagela i B. Williamsa.
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS,
 • Rafał Wawrzyńczyk OP – Wpływ filozofii politycznej Johna Locke’a na treść Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
  Promotor: dr hab. Paweł Kłoczowski,
 • Adam Policha OP – Zagadnienie własności w teorii państwa św. Tomasza z Akwinu i Johna Locke’a – próba porównania.
  Promotor: dr hab. Paweł Kłoczowski,
 • Grzegorz Ćwierkiewicz OP – Owocny dialog? Między filozofią dialogu a psychiatrią.
  Promotor: prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP,
 • Michał Kumorek OP – O wrażeniach zmysłowych, których nie doświadczamy, i rzeczywistości, której nie znamy.
  Promotor: dr Przemysław Spryszak,
 • Gaweł Włodarczyk OP – Wina a poczucie winy. Dyskusja we współczesnej filozofii analitycznej.
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS,
 • Szymon Bąk OP – Nowożytne idee umowy społecznej. Na podstawie Lewiatana Tomasza Hobbesa i Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a.
  Promotor: dr Przemysław Spryszak,
 • Tobiasz Cieślak OP – Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu. Analiza porównawcza teorii poznania świętego Augustyna oraz świętego Tomasza z Akwinu.
  Promotor: dr hab. Jan Kiełbasa,
 • Tomasz Kalisz OP – Koncepcja cudu u św. Tomasza z Akwinu.
  Promotor: dr hab. Jan Kiełbasa,
 • Krystian Neścior OP –  Quid sit musica? Hieronima z Moraw filozofia muzyki na tle muzycznej myśli średniowiecza.
  Promotor: dr hab. Jan Kiełbasa.

Braciom gratulujemy i życzymy powodzenia na teologii.

Leave a reply