Zmiany, zmiany


  • Czerwiec 29, 2016
Share this :   | | | |
Zmiany, zmiany

Koniec roku akademickiego przynosi wiele zmian, które nie ominęły redakcji Teofila.

Gaweł Włodarczyk (redaktor naczelny) wkrótce przeniesie się na rok do Irlandii, a Michał Kumorek
(odpowiedzialny za promocję i dystrybucję) rozpocznie roczną intelektualną przygodę u naszych braci

w Oakland (USA). Obu redaktorom ogromnie dziękujemy za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w

prace redakcji oraz za dobry i owocny wspólnie spędzony czas.

W Polsce zostają, ale z redakcją żegnają się inni jej dotychczasowi członkowie: Rafał Wawrzyńczyk

(sekretarz redakcji), Marcin Rutecki (redaktor tekstu) oraz odpowiedzialny za Bibliotekę Teofila

Michał Karp.

Po zmianach redakcję naszego magazynu będzie tworzyć mozaika dotychczasowych oraz nowych

braci-redaktorów, których pracą pokieruje, jako redaktor naczelny, Radosław Więcłąwek (wcześniej

redaktor ds. Internetu). Funkcję zastępcy naczelnego, podobnie jak do tej pory, będzie sprawował

Grzegorz Mojkowski, a Tobiasz Cieślak nadal będzie czuwał nad redakcyjnymi finansami. Redakcja

techniczna pozostaje w rękach Tomasza Kalisza, a Dawid Grześkowiak wciąż będzie służył nam swoim

talentem fotograficznym. Nowymi twarzami Teofila są: Paweł Bielecki (sekretarz redakcji), Marcin

Rutkowski (odpowiedzialny za promocję i dystrybucję), Maciej Dygas (drugi redaktor techniczny),

Dominik Zarychta (redaktor tekstu) i Antoni Marczewski (redaktor ds. Internetu).

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli Teofila do tej pory i życzymy

powodzenia tym, którzy będą kontynuować to dzieło.

 

Na zdjęciu: Członkowie nowej redakcji w pełnym składzie

Leave a reply