Teofil

o nas

„Teofil” jest czasopismem braci studentów Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów). Nasze czasopismo ma charakter popularno-naukowy, a zawarte w nim treści obejmują głównie zagadnienie z filozofii i teologii. Jest ono redagowane przez zespół braci studentów, ale autorami wydawanych tekstów są też dominikanie po studiach, wykładowcy naszego Kolegium a także inni specjaliści z dziedzin, którym poświęcone są poszczególne numery.

Nasza działalność nie ogranicza się tylko do wydawania czasopisma. Jesteśmy również obecni w Internecie. Na niniejszej stronie bracia studenci regularnie i na różne sposoby dzielą się „owocami kontemplacji”.

blog teofila


Definicje I

Być może nie trzeba używać zbyt wielu wyrazów, by dotrzeć do sedna. W końcu, jeśli ledwie zbliżamy się do niego w opasłych tomach, to jaka to tak naprawdę różnica.

Metanoia

Nawet jeśli mocno chcę się nawrócić (albo modlę się o czyjeś nawrócenie), to jednak często bardzo się zwodzę. Mam na…

posłuchaj!


archiwa teofila


Jak uniknąć fałszywych informacji?

Zamykamy się w bańkach informacyjnych. Dzielimy się na plemiona, w których jedni mówią A, a drudzy B. Grono zwolenników teorii spiskowych się powiększa. Szkoła nie uczy faktów,…

podcast

sprawdź blogi autorów


Michał Gabor OP

śpiewać każdy może

Piotr Tasak OP

z zeszytu

Łukasz Janik OP

ulotne jak ulotka

Paweł Dąbrowski OP

o naturze wszechrzeczy

czytaj teofila!

Od 1992 roku proponujemy Wam świeże spojrzenie na świat. Jak wierzyć w epoce nieustannych zmian? Jak zrozumieć tych, którzy nie chcą zrozumieć nas? W „Teofilu” chcemy wiedzieć, jak budować mosty między zwaśnionymi stronami. Wierzymy, że szczera dyskusja może nas doprowadzić do głębokiego współczucia, aby na tym gruncie wspólnie szukać Boga.

po co to wszystko?

Wydawanie czasopisma oraz prowadzenie strony internetowej jest sposobem realizacji dominikańskiego charyzmatu, który nakazuje nam kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji. Nasze studiowanie zmierza „przede wszystkim do tego, byśmy mogli być pożyteczni duszom bliźnich”. Dlatego już od wczesnego etapu naszego życia zakonnego staramy się, żeby studiowanie przynosiło owoce oraz było realizacją naszego szczególnego powołania, którym jest „pielęgnowanie w ludziach ich dążenia do prawdy”.