Pierwszy numer „Teofila” o niepoznawalności Boga u św. Tomasza i poznaniu Boga według metody Rahnera. Leszka Kołakowskiego zmaganie się z metafizyką. Szkoła przyjaźni w mądrości Syracha. Duchowość Akwinaty. Zapis spotkania Paula Ricoeura z dominikanami.