W najnowszym numerze Teofila dotykamy samej istoty naszego człowieczeństwa: bycia kobietą i mężczyzną. Pytamy o miejsce kobiety i mężczyzny w Kościele, o to co nowego wniosło chrześcijaństwo w kwestii roli kobiety w życiu publicznym i we wspólnocie wierzących. Podejmujemy też problematykę małżeństwa oraz kwestię realizacji kobiecości i męskości na różnych drogach życia, do których wzywa nas Bóg. W dziale Dominikalia zapis rozmowy z o. Krzysztofem Popławskim, nowym prowincjałem Polskiej Prowincji Dominikanów. Polecamy także wykład ks. Węcławskiego, wygłoszonego z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu, patrona Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów. Po raz pierwszy prezentujemy nowy dział poświęcony filozofii: Philosophia Viva, który redagują nasi bracia studenci z Warszawy. Serdecznie zapraszamy do lektury Teofila.