1 (25) 2007 „Mądrość Ojców Kościoła”

Mądrość Ojców Kościoła

– Pismo Święte fascynuje, pociąga, a jednocześnie zmusza do zastanawiania się nad nim. Nasze czasy nie różnią się pod tym względem od przeszłości. Pragnienie czerpania z Bożego Objawienia napotyka na dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony – wybujały indywidualizm, a z drugiej głód mistrzów. Aby się nie pogubić potrzebny jest, szczególnie na początku drogi, ktoś, kto ją wskaże, zwróci uwagę na niebezpieczeństwa, pokaże, w jaki sposób warto odczytywać święty tekst mimo napotykanych trudności. Etiop z Dziejów Apostolskich (Dz 8, 25-40) czyta, ale nie rozumie. Potrzebuje wyjaśnienia. Czyż dziś nie doskwiera nam brak ludzi, którzy potrafią przybliżyć przesłanie słowa Bożego?

Redaktor naczelny: Szymon Popławski OP

Spis treści

Ojców Kościoła da się lubićHenryk Pietras SJ
W szkole Ojców Kościołaks. Edward Staniek
Pokorne pochylenie się nad słowem BożymMarta Przyszychowska
Fascynacje Ojcami KościołaMaciej Bielawski
Miejsce Septuaginty w studiach biblijnychMarguerite Harl
Młode wino w starych bukłakach – metody egzegezy judeochrześcijańskiejMarcin Magdziarz OP
Kamień, który ostrzy nas wszystkich – rzecz o OrygenesiePaweł Trzopek OP
Dojrzeć głębię – uzasadnienie egzegezy alegorycznej OrygenesaMateusz Zduński OSB
Wierni literze – Egzegeza szkoły antiocheńskiejMaciej Okoński OP
Chwalić Pana z aniołami – wpływ Pisma świętego na anafory Ojców WschodnichŁukasz Filc OP
Liturgia słowa pierwszych chrześcijanWojciech Dudzik
By zrozumieć. Wstęp do egzegezy św. HieronimaŁukasz Popko OP
Efrem Syryjczyk i jego miłośćStanisław Nowak
Piąty demon. O smutku – za Ewagriuszem z PontuMichał Golubiewski OP
Mówmy o Bogu Jezusa ChrystusaWojciech Golubiewski
„Zjedz tę Księge”: studium w tradycji dominikańskiejPaul Murray OP
Trud wolności, banał niewoliDominik Rogóż
Tyrania WolnościTomasz Mika OP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *