Z czym kojarzy nam się słowo Kościół? Może z instytucją stojącą na straży ortodoksji, papieżem i biskupami? Może wiernymi świeckimi, którzy w struktury Kościoła wnoszą wiele ożywczej energii? Może przypomina się nam piękna liturgia, otwierająca oczy na prawdziwą Tajemnicę? Być może Kościół kojarzy nam się również z grzechem i zgorszeniem, którego w końcu wśród nas również nie brakuje? Posiadamy z pewnością wiele skojarzeń, które nie muszą się wykluczać. Przeciwnie, Kościół wykracza daleko poza nasze utarte schematy i wyobrażenia. Czym zatem dokładnie jest Kościół? Czego nowego możemy się o nim dowiedzieć? Co nowego może nam zaoferować? Z pewnością jest jawiskiem wzbudzającym wiele pytań i emocji, rzeczywistością, obok której nie sposób przejść obojętnie.

Przygotowując kolejny numer Teofila, postanowiliśmy przyjrzeć się Kościołowi z wielu stron, by chociaż na chwilę dotknąć Jego wielobarwności i niespotykanego dziedzictwa. Teksty naszych autorów poruszają wiele kwestii, począwszy od teologicznych, nieraz szczegółowych, refleksji nad znaczeniem Kościoła i wydarzeń,

które ukształtowały Jego dzisiejszy obraz, aż po analizy współczesnych problemów, z którymi borykamy się jako członkowie jej wspólnoty. Różnorodność podjętych zagadnień zmierza w kierunku odpowiedzi na postawione w tytule pytanie: „dlaczego potrzebujemy Kościoła?”. Niech zachętą do lektury będą intrygujące słowa bohatera publikowanej przez nas rozmowy, ks. A. Czai: „Tego, co daje Kościół, nie da ci świat”. Co zatem daje nam Kościół…?