W numerze: rozmowa z Georges Cottier OP o pasjonującej teologii, wstęp do komentarza do św. Jana świętego Tomasza. Skrzyżowanie mistyki i filozofii u Mistrza Eckharta. Dominikańskie spory o Niepokalane Poczęcie.