Wciąż zbyt mała jest w Kościele katolickim znajomość wielkiej teologii Kościoła Wschodniego – zarówno sprzed podziału jak i tej późniejszej. W tym numerze proponujemy opracowania poświęcone najwybitniejszych przedstawicieli: Grzegorza z Nyssy, Symeona Nowego Teologa i Grzegorza Palamasa.