Kolejnym tematem „Teofila” jest liturgia. Spośród wielu możliwych ujęć wybraliśmy warstwę praktyczną, najbardziej widoczną, a jednocześnie najbardziej problemową. Reforma liturgii zainicjowana przez Sobór jest dziełem wciąż wymagającym realizacji dlatego oddajemy w Wasze ręce kilka tekstów mających na celu przyczynić się do odnowy liturgii.