2 (13) 2000

Filozofia religii

POBIERZ BEZPŁATNY PDF

Spis Treści

Dodatek teofila

 • Teologia jak narzędzie „poznania uszczęśliwiającego” Paweł Krupa OP

Philospohia viva teofila

 • Poznanie filozoficzne a religijne u Platona Radosław Broniek OP
 • Wiara czy rozum ? Piotr M. Bałog OP
 • Platon a święty Augustyn (glosa) Dobrochna Dembińska

Spory, dyskusje, polemiki teofila

  Rozmowa teofila

  • Pomiędzy sacrum a profanum, czyli dlaczego wybrałem filozofię religii ? rozmowa z prof. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP

  Ankieta teofila

   Artykuły teofila

   • Racjonalność wiary Grzegorz Chrzanowski OP
   • Religia Abraham Joshua Heschel
   • Filozofia a religia Brian Davies OP
   • Pragmatyczna wiara a nadzieja Piotr Pałczyński OP
   • Homo religiosus i jego świat Zdzisław Górnicki OP
   • Etap religijny w rozwoju człowieka jako najdoskonalszy sposób egzystencji w filozofii S. Kierkegaarda Andrzej Wysocki OP
   • Przykład zastosowania funkcji semiotycznych w analizie języka religii na przykładzie analizy symbolicznych funkcji krzyża chrześcijańskiego Stanisław Przepierski OP
   • Jezusawa postreligia ? Grzegorz Mazur OP
   • Religia w obrębie samej kultury (glosa) Elżbieta Wolicka

   Horyzonty teofila

    Dominikalia teofila

     Wykład teofila

      Poezja teofila

       inne

        Religia jawi nam się jako szczególnego rodzaju fenomen, który
        łączy to, co boskie, z tym, co ludzkie. Z pewnością to, co ludzkie, jest przez nas lepiej zbadane i lepiej poznane. A to, co boskie? Co o tym wiemy? Czy potrafimy dotrzeć do tego, co boskie? Daimonion ti ? — jak pytał Sokrates.
        Na religię można patrzeć z wielu stron. Tym razem wybraliśmy
        spojrzenie filozoficzne. Jesteśmy głęboko przekonani, że myślenie o religii (również to, które nie odwołuje się do Objawienia) ma głęboki sens i jest bardzo potrzebne, szczególnie dzisiaj, w czasach, w których mamy do czynienia z wielością różnych tradycji i idei religijnych.
        Dla filozoficznej refleksji nad religią charakterystyczne jest zajmowanie się „problemami granicznymi”, wszystkim tym, co znajduje się pomiędzy sacrumprofanum. Takie myślenie dotyczące religii ma długą i bogatą tradycję. Nad tym, czym jest religia i jakie jest jej miejsce w życiu człowieka, zastanawiało się wielu filozofów; byli tacy myśliciele, którzy ją całkowicie odrzucali, negując tym samym rzeczywistość religijną, inni — przeciwnie, byli osobami wierzącymi, zakorzenionymi w określonej tradycji religijnej, którą chcieli zrozumieć. Wydaje się, że problematyka religii jest już na stałe wpisana w treść
        każdej refleksji filozoficznej. Nawet współcześni postmoderniści poświęcają problemowi religii swoją uwagę i są zgodni co do tego, że „potrzeba religijna” jest stale obecna w świadomości indywidualnej i zbiorowej ze względu na „skandal zła”.
        Mamy nadzieję, że ten numer Teofila przyczyni się choć trochę do pobudzenia nas wszystkich do myślenia o religii, do samodzielnego stawiania pytań i prób odpowiedzi na nie.

        POBIERZ BEZPŁATNY PDF