Numery 15

O życiu

Antropologiczny kontekst moralnej oceny antykoncepcji

  egatywna ocena moralna antykoncepcji zawarta w nauczaniu Kościoła opiera się na dwóch założeniach antropologicznych, których tutaj nie będziemy rozwijali. Pierwsze założenie to uznanie, że człowiek jest osobą. Oznacza to, że ma on najwyższą wartość wśród otaczającego świata. Tę wartość nazywa… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑