2 (16) 2001

Święta Teologia

POBIERZ BEZPŁATNY PDF

Spis Treści

Dodatek teofila

 • Postępowanie roztropne Cyprian Jan Wichrowicz OP
 • Stan mariologii katolickiej na przełomie wieków Bogusław Kochaniewicz OP

Philospohia viva teofila

  Spory, dyskusje, polemiki teofila

   Rozmowa teofila

    Ankieta teofila

     Artykuły teofila

     • O czym teolog powinien pamiętać – dziewięć rad św. Tomasza z Akwinu Mateusz Przanowski OP
     • Egzystencjalna zgoda a intelektualna zgodność – racjonalność teologicznego dyskursu Guido Vergauwen OP
     • Śmiałość przyjaźni z Bogiem Piotr Oktaba OP
     • De pia stultitia Maciej Roszkowski OP
     • Teologia jako mądrość w myśli św. Tomasza z Akwinu Andrzej Kuśmierski OP
     • Dynamizm błogosławieństw w teologii? Piotr Lichacz OP
     • Naturalne poznanie Boga według św. Tomasza z Akwinu Patryk Zakrzewski OP
     • „Z powodu braku zainteresowania jutro nie odbędzie się” – o teologii Czesława Miłosza Adam Szustak OP
     • Wokół rozumienia Boga i człowieka – kilka refleksji o teologii Tomasza Węcławskiego Radosław Broniek OP

     Horyzonty teofila

      Dominikalia teofila

      • Ojciec Marie-Joseph Labourdette OP Wojciech Giertych OP

      Wykład teofila

       Poezja teofila

        inne

         Oddajemy w ręce Czytelników niniejszy zeszyt z większą niż zwykle radością. Dzieje się tak, gdyż traktuje on w dużej mierze o samych podstawach naszej zakonnej (i także redakcyjnej) tożsamości jako braci kaznodziejów. Jego tematem wiodącym jest teologia, święta teologia.

         Wszystkich nas, tworzących ten numer, łączy przekonanie o jej wyjątkowej roli; o tym że istnieje ona gdzieś na obrzeżach wiary, częściowo ją kontestując lub przynajmniej, nie będąc z nią związaną w sposób istotowy. Wierzymy, że teologia nie jest zniekształceniem wiary, wypaczeniem jej boskiej prostoty. Wbrew ujmowaniu ich obydwu jako rzeczywistości obcych względem siebie, są one dla nas nieodłącznie ze sobą zespolone.

         Św. Tomasz ujmuje ją jako quaedam impressio divinae scientiae, jako uczestnictwo w wiedzy Boga samego i przeczucie niebiańskiego poznania Boga. To prawda, teologia jest jedynie przeczuciem, lecz – jak pisze Akwinata w innym miejscu – nawet niedoskonałe poznanie najwyższych rzeczy nagradza już w doczesności ducha człowieczego najwyższą doskonałością.

         Jednocześnie trudno być nieświadomym swoistej niepopularności teologii. W takim kontekście tym bardziej wydaje się być uzasadniony namysł nad jej kondycją, możliwościami i zagrożeniami. Wiele zjawisk nas niepokoi, nie mniej budzi naszą nadzieję. Zła jest teologia, która przestaje być poszukiwaniem prawdy o Bogu i przemienia się w puste, choć może nawet bardzo efektowne, żonglowanie pojęciami i hipotezami. Każde teologizowanie zapoznające swój cel, jakim jest oddanie Bogu chwały, jest niegodziwe. Z drugiej strony budzi w nas sprzeciw wyjaławianie teologii z jej istotnej formy, jaką stanowi naukowość. Głęboko wierzymy, że ta ostatnia nie sprzeciwia się pobożności, lecz raczej ją chroni i wspomaga.

         Kilka zebranych w tym zeszycie spojrzeń na wybrane aspekty dotyczące natury i funkcji teologii, ma być jedynie punktem wyjścia dla własnych przemyśleń Czytelnika, któremu pytania o model teologii i duchową postawę teologa nie są z pewnością obce.

         POBIERZ BEZPŁATNY PDF