Month kwiecień 1992

1 (1) 1992 „Poznanie”

Pierwszy numer „Teofila” o niepoznawalności Boga u św. Tomasza i poznaniu Boga według metody Rahnera. Leszka Kołakowskiego zmaganie się z metafizyką. Szkoła przyjaźni w mądrości Syracha. Duchowość Akwinaty. Zapis spotkania Paula Ricoeura z dominikanami.

© 2023 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑