Month kwiecień 1995

1 (4) 1995 „Teologia chrześcijańskiego wschodu”

Wciąż zbyt mała jest w Kościele katolickim znajomość wielkiej teologii Kościoła Wschodniego – zarówno sprzed podziału jak i tej późniejszej. W tym numerze proponujemy opracowania poświęcone najwybitniejszych przedstawicieli: Grzegorza z Nyssy, Symeona Nowego Teologa i Grzegorza Palamasa.

© 2023 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑