Month kwiecień 1996

1 (5) 1996 „(Teofil)”

Kilka zebranych w tym numerze artykułów, których podstawą były prace magisterskie, pisane na seminariach teologicznych, dają znakomity wgląd w zainteresowania i pasje młodych braci kaznodziejów. Patronuje im św. Tomasz z Akwinu, od prawie ośmiu wieków mistrz w uprawianiu teologii oraz Mikołaj z Kuzy, zwolennik „docta ignorantia” jako jednej z postaw w podejściu do zagadnień… Continue Reading →

© 2023 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑