Numer poświęcony misji Kościoła, oraz, bardziej szczegółowo, o misjach jego członków. Chcemy poprzez lekturę tego numeru zachęcić czytelników do refleksji nad swoim miejscem w Kościele i w jego misyjnym dziele.