Pytanie o kształt teologii i sposób jej uprawiania trwa od czasu, gdy zaczęto się nią zajmować. Od tych pytań nikt studiujący teologię – a także każdy wierzący, który pragnie wejść głębiej w podstawy swej wiary – nie może uciec. Są to bowiem pytania o tożsamość, o rozumienie własnej wiary i szerzej – o kształt relacji z Bogiem. Kilka zebranych w tym numerze spojrzeń na wybrane aspekty dotyczące natury i funkcji teologii, ma być jedynie punktem wyjścia dla własnych przemyśleń dla każdego, któremu pytania o model teologii i duchową postawę teologa nie są obce.