Numer poświęcony nauczaniu Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem Encykliki Jana Pawła II. Chcemy w ten sposób ożywić problematykę społeczną w polskim Kościele.