Numery 02

Wolność

Wolność chrześcijańska – w Wykładzie Listu do Galatów św. Tomasza

Artykuł Włodzimierza Zegi dotyka kluczowego zagadnienia, czy może lepiej: kluczowej tajemnicy człowieka, jaką jest relacja wolności do Łaski. Komentarz św. Tomasza do Listu do Galatów uwydatnia i rozwija zasadnicze watki chrześcijańskiej koncepcji Łaski w jej związku z ludzką wolnością, która… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑