2 (20) 2004

Trójca Święta

POBIERZ BEZPŁATNY PDF

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    Ankieta teofila

    • Trójca Święta a małżeństwo Maria Grabowska
    • Zachwyt i klęska Marek Kosacz OP
    • Odpowiedź na „Teofila” Janusz Poniewierski
    • Znak Krzyża nie potrzebuje inkulturacji Krzysztof Popławski OP
    • De Trinitate… Artur Żywiołek

    Artykuły teofila

    • Trójca Święta w życiu kaznodziei na Ukrainie Andrzej Kamiński OP
    • Trójca a jedność Kościoła Charles Morerod OP
    • O trudnościach łacińskiej teologii trynitarnej Piotr Sikora
    • O trudnościach łacińskiej teologii trynitarnej. Odpowiedź Mateusz Przanowski OP
    • Dar Trzech Tomasz Grabowski OP
    • Chwałą Trójcy żyjący człowiek Adam Szustak OP
    • Duch Święty i stworzenie. O trynitarnej teologii stworzenia w «Summa contra Gentiles» Jarosław Krawiec OP
    • Trójca Święta — odpowiedź na kilka pytań o sprawy ludzkie Michał Chaberek OP
    • Czy chrześcijanie są politeistami? Trójca Święta a Islam Adam Dobrzyński OP
    • Hebrajska Księga Jonasza jako tekst trynitarny Tomasz Dekert
    • Trójca Święta w psychologii analitycznej Junga — prowokacja i inspiracja. Piotr Rutkouski OP

    Horyzonty teofila

     Dominikalia teofila

     • O amebach, skorupiakach i kręgowcach, czyli studium prawdy jako centralny element formacji dominikańskiej Wojciech Giertych OP

     Wykład teofila

      Poezja teofila

       inne

        W naszym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy słowa opisujące rzeczywistości najważniejsze, najbardziej fundamentalne i podstawowe, a więc te, które kształtują nasze myślenie i decyzje, z czasem tracą jakby coś ze swojego pierwotnego znaczenia i głębi. Jest tak choćby z nadużywanym słowem miłość – bardzo niewiele zostało w nim dziś z prawdziwego znaczenia, jakie nadawała mu tradycja chrześcijańska.

        Z drugiej strony Adrienne von Speyr słusznie pisała: „Jeśli masz miłość, powiedz. Powiedziałeś – więc już jej nie masz”. Są bowiem słowa, które podejmując się nazwania Tajemnicy, z założenia skazane są na niewystarczalność. Pomimo tych trudności, słowami jednak posługiwać się musimy, raz po raz na nowo rozważając te najważniejsze

        Takim słowem, nabrzmiałym Tajemnicą, jest niewątpliwie Trójca Święta. Tym wyrażeniem chrześcijanie od wieków próbują nazwać swojego Boga, nadać Mu imię, które, choć w niewielkim stopniu, wyrażałoby to, Kim On jest. Jak łatwo zauważyć, słowo to dla współczesnego człowieka niesie niewiele zrozumiałej treści. I nie jest to tylko wina oskarżanej o niemal wszystko sekularyzacji świata, w którym przyszło nam żyć. Również w Kościele, w Jego nauczaniu i codzienności, słowo to zdaje się być za trudne, niepotrzebne, komplikujące życie i myślenie. Rzadko można dziś z ambony czy na katechezie usłyszeć słowa mądre i nieszablonowe, które poruszałyby ten temat. Musimy jednak powiedzieć sobie wprost: jeżeli chcemy być chrześcijanami, słowo to, czyli rzeczywistość, która za nim się kryje, musi dla nas stanowić coś naprawdę ważnego i nie można go pominąć bez wielkiej straty dla naszej wiary i tożsamości.

        Dlatego właśnie kolejny numer Teofila postanowiliśmy poświęcić tematyce związanej z dogmatem o Bogu w Trójcy. Staraliśmy się ująć temat jak najszerzej, na ile to oczywiście było dla nas możliwe. Wierzymy bowiem, że prawda o Bogu, który jest Trójcą Osób, dotyka i przenika wszystkie dziedziny ludzkiego życia, wszystkie wymiary naszego człowieczeństwa, więcej – kształtuje całą rzeczywistość. Naszym zaś celem jest tylko wzbudzić choćby odrobinę zachwytu nad tajemnicą Boga, który zechciał się nam objawić jako Trójjedyna Miłość.

        POBIERZ BEZPŁATNY PDF