Numery 20

Trójca Święta

Przepowiadanie Trójjedynego Boga

tradycji dominikańskiej Mistrz Eckhart i Jan Trauler proponowali liczyć kolejność niedziel, zaczynając od uroczystości Trójcy Świętej, by tym samym podkreślić, że Trójca Święta znajduje się w centrum chrześcijańskiego życia, że stanowi najważniejszą prawdę naszej wiary. Księże Arcybiskupie, czym dokładnie jest… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑