Day 9 maja 2021

Kochać to znaczy być ukształtowanym przez Ewangelię

Jezus daje nam przykazanie miłości, ponieważ miłość jest substancją tworzącą wszystkie przykazania.

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑