Numery 21

Kto będzie zbawiony?

To Bóg zbawia, nie religia

jcze, doctor jak Ojciec sądzi, shop jakie miejsce w planach Bożych zajmują inne religie? Czy są one tylko dobrem starożytnych kultur, czy też można je uznać za środki zbawcze ustanowione przez Boga dla prowadzenia ludzi do ostatecznego celu? Czy racje… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑