1 (21) 2005

Kto będzie zbawiony?

POBIERZ BEZPŁATNY PDF

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

     Ankieta teofila

     • Ostrożnie z tą teologią pluralizmu religijnego Ks. Zygfryd Glaeser
     • Umiarkowane „tak” dla niektórych religii poza – chrześcijańskich Ks. Józef Herbut
     • Przede wszystkim trzeba pogłębić swoja wiarę Zdzisław Kijas OFMConv
     • Trzeba rozróżnić między tym, czego Bóg „chce” a tym, co „dopuszcza” Ks. Łukasz Kamykowski
     • Pluralizm w teologii jest nie tylko dopuszczalny, ale wręcz nieunikniony Jacek Salij OP
     • Łaska Boga działa nie tylko w granicach chrzescijanstwa Wiesław Szymona OP

     Artykuły teofila

     • To Bóg zbawia, nie religia Don Dawid Foster OSB
     • Teologia pluralizmu religijnego Jacquesa’a Dupuis Karol Karbownik OP
     • Św. Tomasz a powszechne zbawienie Jacek Kaniewski OP
     • „Nadzieja powszechnego zbawienia” w duchowości dominikańskiej Jan Nalepa OP
     • „Trylogia mesjańska”. Prorok Izajasz o Zbawicielu Jarosław Kołak OP
     • Kim dla muzułmanina jest Jezus Syn Maryi? Adam Dobrzynski OP
     • Parę słów na temat przyjścia Pana Paweł Trzopek OP
     • Nadzieje współczesnego chrześcijanina Stanisław Obirek SJ

     Horyzonty teofila

     • Tkając sieci życia – teologiczna refleksja na temat azjatyckiej tradycji Philip Pan Yung Ta OP
     • Prawda o człowieku: biblijna czy psychologiczna? ks. Bronisław Grulkowski
     • Ocalona z Sodomy Wojciech Surówka OP
     • Kogo i co trapi w Warszawie najbardziej? Justyna Dorożała

     Dominikalia teofila

     • Miracula Beati Dominici Jarosław Kołak OP

     Wykład teofila

     • Tomasz z Akwinu – przeszkoda czy pomoc w dialogu ekumenicznym z protestantyzmem? Otto Hermann Pesch

     Poezja teofila

      inne

       Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi bez wyjątku. „Jest to dobre i miłe w oczach, Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 3–4).

       Czy to oznacza jednak, ze wszyscy zostaniemy zbawieni? Św. Paweł powiada: „Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępując bowiem do Boga musimy uwierzyć, ze Bóg jest i ze wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11, 6). Sobór Trydencki zaś w oparciu o te słowa naucza: „Wiara jest początkiem zbawienia człowieka, podstawą i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia; bez niej nie można podobać się Bogu, ani wejść do wspólnoty jego dzieci” (Denz. 801).

       Jak zatem pogodzić powszechna zbawcza wole Boga z koniecznością wiary? Czy ci wszyscy, którzy nie poznali Chrystusa będą zbawieni? Czy poza widzialnymi granicami Kościoła, człowiek w każdym czasie może się zbawić? Czy inne religie maja swe własne znaczenie w Bożym planie zbawienia ludzkości, czy tez stanowią po prostu przeszkodę w rozpowszechnianiu się misji chrześcijańskiej w świecie? (Jacques Dupuis). Czy zbawienie przychodzi poprzez religie, czy pomimo niej? Z drugiej zaś strony, czy sama wiara wystarczy, by być pewnym tego, ze będziemy zbawieni? A co z tymi, którzy odeszli od Chrystusa świadomie?

       Te wszystkie pytania niepokoją. Zmuszają do poszukiwania odpowiedzi. Czy potrafimy jednak wyjaśnić do końca to, co stało się w osobie Jezusa Chrystusa? Zapewne człowiek sam nie jest w stanie uzasadnić tego wyboru, w którym kryje się tajemnica zarówno wolności i miłości Boga, jak również tajemnica boskiego sposobu zdobycia ludzkiej wolności. Niepojęty działa w sposób niepojęty dla człowieka (św. Ambroży). Niewiele pomogą tu nawet najlepsze systemy i syntezy teologiczne. Nie zwalnia nas to jednak od podejmowania wysiłków do pogłębienia wniknięcia w tajemnice zbawienia. Do odczytania na nowo prawdy o zbawieniu, które przyniósł Jezus Chrystus.

       Dlatego w tym numerze Teofila stawiamy pytanie, które dwa tysiące lat temu zadali uczniowie Jezusowi, po Jego rozmowie z bogatym młodzieńcem: „Panie, któż będzie zbawiony”? (por. Mk 10, 26; Łk 18, 26; Mt 19, 25).

       POBIERZ BEZPŁATNY PDF