1 (25) 2007

Mądrość Ojców Kościoła

POBIERZ BEZPŁATNY PDF

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    Ankieta teofila

    • W szkole Ojców Kościoła ks. Edward Staniek
    • Pokorne pochylenie się nad słowem Bożym Marta Przyszychowska
    • Fascynacje Ojcami Kościoła Maciej Bielawski

    Artykuły teofila

    • Młode wino w starych bukłakach – metody egzegezy judeochrześcijańskiej Marcin Magdziarz OP
    • Kamień, który ostrzy nas wszystkich – rzecz o Orygenesie Paweł Trzopek OP
    • Dojrzeć głębię – uzasadnienie egzegezy alegorycznej Orygenesa Mateusz Zduński OSB
    • Wierni literze – Egzegeza szkoły antiocheńskiej Maciej Okoński OP
    • Chwalić Pana z aniołami – wpływ Pisma świętego na anafory Ojców Wschodnich Łukasz Filc OP
    • Liturgia słowa pierwszych chrześcijan Wojciech Dudzik OP
    • By zrozumieć. Wstęp do egzegezy św. Hieronima Łukasz Popko OP
    • Efrem Syryjczyk i jego miłość Stanisław Nowak OP
    • Piąty demon. O smutku – za Ewagriuszem z Pontu Michał Golubiewski OP

    Horyzonty teofila

    • Mówmy o Bogu Jezusa Chrystusa Wojciech Golubiewski OP
    • Trud wolności, banał niewoli Dominik Rogóż OP
    • Tyrania Wolności Tomasz Mika OP

    Dominikalia teofila

    • „Zjedz tę Księge”: studium w tradycji dominikańskiej Paul Murray OP

    Wykład teofila

    • Miejsce Septuaginty w studiach biblijnych Marguerite Harl

    Poezja teofila

     inne

      Pismo Święte fascynuje, pociąga, a jednocześnie zmusza do zastanawiania się nad nim. Nasze czasy nie różnią się pod tym względem od przeszłości. Pragnienie czerpania z Bożego Objawienia napotyka dwie przeciwstawne tendencje: z jednej strony – wybujały indywidualizm, a z drugiej głód mistrzów. Aby się nie pogubić potrzebny jest, szczególnie na początku drogi, ktoś, kto ją wskaże, zwróci uwagę na niebezpieczeństwa, pokaże, w jaki sposób warto odczytywać święty tekst mimo napotykanych trudności. Etiop z Dziejów Apostolskich (Dz 8, 25–40) czyta, ale nie rozumie. Potrzebuje wyjaśnienia. Czyż dziś nie doskwiera nam brak ludzi, którzy potrafią przybliżyć przesłanie słowa Bożego?

      A jednak oni są obok nas! To ci, którzy przed nami uwierzyli Chrystusowi. Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmują Ojcowie Kościoła, czyli wybitni chrześcijanie pierwszych wieków. Fascynacja Bogiem
      nie pozwalała im milczeć i dlatego dzielili się wiara – każdy tak, jak potrafił: za pomocą poezji, homilii, czy traktatów filozoficznych. Jednak niezależnie od formy, czytelnika uderza ich zakorzenienie w Piśmie – jego znajomość, życie jego duchem.

      W tym numerze Teofila chcemy przybliżyć czytelnikom postacie Ojców, którzy stali się dla nas przewodnikami i pokazali, w jaki sposób można patrzeć na Pismo. Pod ich okiem stawialiśmy pierwsze kroki. Jesteśmy im wdzięczni, bo nie są dla nas tylko nauczycielami, ale i Mistrzami. . .

      POBIERZ BEZPŁATNY PDF