3 (11) 1999 „Prawda”

Prawda

– „Co to jest prawda” – pytał Piłat. W tym numerze chcemy zastanowić się czym jest prawda. Wydaje się nam to pytani o tyle ważne, że współczesny świat nie tyle zapomniał o prawdzie, ile nie chce o nią pytać. Często kojarzy się ona z czymś narzucanym człowiekowi z zewnątrz, a wręcz ograniczającym jego wolność. Zdajemy sobie sprawę, że nie podamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie ale przez to pytanie chcemy w Was wzbudzić pragnienie szukania Prawdy.

Redaktor naczelny: Marcin Lisak OP

Spis treści

Zagadnienie prawdy w filozofii religii: John Hick i pragmatyczna teoria prawdy religijnejGrzegorz Chrzanowski OP
Prawda religii. Uwagi laika do tekstu filozofa religiiElżbieta Wolicka
Mass media – narzędzie przekazu prawdy i manipulacja prawdąAndrzej Potocki OP
Bóg i Prawda jako wyzwolenie człowieka a dogmaty Kościoła w myśli Pawła TillichaPiotr Sawa
Koncepcja własności prywatnej w myśli św. Tomasza z AkwinuMarcin Lisak OP
Wybrane dokumenty Magisterium Kościoła na temat własności prywatnej – suplementMarcin Lisak OP
O wyborze ludzkimTomasz z Akwinu OP
Wiara i rozum na podstawie encykliki Fides et ratioJakub Nesterowicz OP
Prawda i prawdziwość w dziełach twórczości artystycznej według Romana IngardenaAleksander Bugla

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *