Numery 30

Klasztorem kaznodziei jest świat

Idźcie i głoście

Patrząc historycznie, dominikanie są pierwszym zakonem, którego zadaniem była pomoc biskupom w głoszeniu Ewangelii. Z tego bierze się cała tradycja kaznodziejska w naszym zakonie, którą nazywamy kaznodziejstwem doktrynalnym. Zastanawiając się, czym teraz charakteryzuje się dominikańskie kaznodziejstwo, szczególnie w polskim kontekście,… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑