1 (30) 2012

Klasztorem kaznodziei jest świat

KUP NUMER

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    Ankieta teofila

    • Życie wiarą na poważnie Krzysztof Mielcarekk
    • Być mądrą awangradą Zbigniew Nosowski
    • Kościół jest otwarty Józef Puciłowski OP
    • Obywatel czy poddany? Aleksander Hauke-Ligowski OP
    • Prowadzić do prawdy Paweł Trzopek OP
    • Na pierwszej linii Jacek Buda OP
    • Żyć po nic Paweł Lasek OP
    • Jestem dominikaninem Paweł Koniarek OP
    • Człowiek dla innych Maciej Złonkiewicz OP

    Artykuły teofila

    • Święty Dominik w nauczaniu Zakonu Wincenty Ferreriusz OP
    • Zmartwychwstanie Zakonu Henri-Dominique Lacordaire OP
    • Oddać się tajemnicy Herbert McCabe OP
    • Dar Dominika Benedict Ashley OP
    • Pokorna intuicja serca Allan White OP

    Horyzonty teofila

    • Prawda – w stronę logiki Paweł Ożóg OP
    • Filozofia w godzinie kryzysu Dominik Jarczewski OP

    Dominikalia teofila

    • Duma pokorna Łukasz Wiśniewski OP
    • Abba Dominik? Wpływ „Collationes” na duchowość świętego Dominika Piotr Janas OP

    Wykład teofila

    • Wiedza, rozum oraz mądrość: cnoty intelektualne, edukacja i dary Ducha Świętego Vivian Boland OP

    Poezja teofila

     inne

      Co właściwie robią – albo powinni robić – dominikanie? Co sprawia, że dominikańskiej modlitwy, studium i głoszenia nie da się pomylić z niczym innym?

      W najnowszym numerze Teofila podejmujemy próbę przeprowadzenia dominikańskiej anamnesis aby lepiej zrozumieć kim jesteśmy. W pierwszej kolejności zwracamy się do o. Krzysztofa Popławskiego OP, prowincjała Prowincji Polskiej, który opowiedział nam jak misja Zakonu realizuje się w Jego życiu. Słowom prowincjała towarzyszy niespotykany dotąd zbiór osobistych świadectw siedmiu dominikanów. Ich wypowiedzi pozwalają dostrzec, jak misja powierzona nam przez św. Dominika nabiera kształtów w życiu osób w różnym wieku, o różnych poglądach. Ponadto, przedstawiamy opinie dwóch naszych przyjaciół – dr Krzysztofa Mielcarka oraz red. Zbigniewa Nosowskiego.

      Dalszym etapem poszukiwań są spotkania z wybitnymi dominikanami, którzy stali się autorytetami dla braci na całym świecie. Przyjrzymy się postaci św. Dominika oczami innego świętego naszego Zakonu – Wincentego Ferreriusza. Jego kazanie, po raz pierwszy publikowane po polsku, pozwoli odkryć, jak osoba Założyciela rozpalała gorliwość braci. Następnie przeniesiemy się do dziewiętnastowiecznej Francji, gdzie Henri-Dominique Lacordaire OP walczył o prawo do istnienia zakonów w liberalnej demokracji. Kolejnymi przewodnikami staną się współcześni nam bracia: Herbert McCabe OP wzywa do radykalizmu w głoszeniu, Benedict Ashley OP poszukuje korzeni dominikańskiego powołania, a Allan White OP pokazuje znaczenie studiowania w życiu dominikańskim. W tym numerze przedstawiamy szczerą próbę odpowiedzi na pytanie o własne powołanie: Kim jestem i dlaczego właśnie tu?

      KUP NUMER