2 (31) 2012

Dziedziniec pogan

KUP NUMER

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    • Głosiciel ukrytego Boga ks. Tomáš Halík

    Ankieta teofila

    • Moda na ateizm David B. Hart
    • Bóg, którego nie znam Agnieszka Kołakowska
    • Tęsknota za sensem Krzysztof Dorosz
    • Nie boję się ateistów Maciej Zięba OP
    • Restauracja Agape Alain de Botton

    Artykuły teofila

    • Dialektyka sekularyzacji (Przedmowa) Florian Schuller
    • Przedpolityczne podstawy demokratycznego państwa prawa? Jürgen Habermas
    • Spoiwo świata Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
    • Zbyteczny Bóg Richard Dawkins, George V. Coyne SJ
    • Czy istnieje postęp w kulturze? Jan Andrzej Kłoczowski OP
    • „Nic, co by miało znaczenie” Antoni Libera
    • Czy nie-wierzący może wierzyć? Koncepcja „ateizmu zasmuconego” Tomasa Halika Szymon Popławski OP

    Horyzonty teofila

    • Bóg a Boeing 747 Jacek Wojtysiak

    Dominikalia teofila

    • Pomysłowość św. Dominika Tomasz Mochoń OP

    Wykład teofila

    • Nauki empiryczne, język i Bóg życia Michael Dodds OP

    Poezja teofila

     inne

      W najnowszym numerze „Teofila” przyglądamy się rozmaitym odcieniom niewiary, od współczującego agnostycyzmu do agresywnego ateizmu. Badamy szersze zjawisko sekularyzacji i odpowiedź, jaką może dać na nie chrześcijaństwo. Słuchamy, w jaki sposób niewierzący opisują swoje własne doświadczenie i pytamy wierzących chrześcijan o ich relację do ludzi, których spotykają poza granicami Kościoła.

      Tytuł nowego numeru „Teofila” nawiązuje do przestrzeni w Świątyni Jerozolimskiej dostępnej także dla nie-Żydów, która była miejscem ciekawości i pytań, gorącego pragnienia spotkania z odległym Bogiem i żywiołowych dyskusji prowadzonych we wszystkich językach antycznego świata.

      Podróż z „Teofilem” rozpoczynamy z Tomášem Halíkiem, kapłanem żyjącym w jednym z najbardziej ateistycznych społeczeństw Europy, który z dużym taktem i świeżością myśli wchodzi w dialog z tymi, którzy nie znają Boga. Następnie posłuchamy Agnieszki Kołakowskiej, deklarującej się jako agnostyk, która pomimo swojej niewiary podejmuje zadziwiająco twardą obronę chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Wewnątrz pisma opublikowano ponadto, pełne tłumaczenie z języka niemieckiego przełomowej książki „Dialektyka sekularyzacji” z 2005 roku, w której Joseph Ratzinger, z niebywałą otwartością podejmuje dyskusję ze świeckim filozofem Jürgenem Habermasem.

      Krzysztof Dorosz, błyskotliwy eseista wywodzący się z tradycji protestanckiej, dzieli się swoimi obserwacjami i przemyśleniami na temat zdechrystianizowanej Europy, zaś znany tłumacz i reżyser Antoni Libera, na przykładzie Samuela Becketta pomaga nam zrozumieć punkt widzenia osoby niewierzącej. Publikujemy także pierwsze tłumaczenie gorącej debaty pomiędzy Georgem Coynem SJ z Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego a żarliwym propagatorem „nowego ateizmu”, Richardem Dawkinsem. Poznajemy punkt widzenia ateisty młodego pokolenia, Alaina de Bottona. Choć niektóre jego pomysły mogą wydawać się szalone, słowa szwajcarskiego myśliciela ujawniają niedający się zaspokoić głód religijności u tych, którzy nie wierzą lub nie mogą uwierzyć w to, że Bóg istnieje.

      Autorytety z Zakonu Dominikańskiego podejmują temat sekularyzmu i ateizmu: Jan Andrzej Kłoczowski OP analizuje go z perspektywy bardziej spekulatywnej, zaś Maciej Zięba OP przygląda się mu od strony pastoralnej. Wreszcie, w najbardziej chyba odważnej i osobistej części numeru, Tomasz Biłka OP pomaga nam swoimi wierszami zrozumieć walkę między wiarą i niewiarą, która toczy się w naszych sercach.

      My, podobnie jak nasi dominikańscy bracia żyjący w średniowieczu, chcemy budować społeczeństwo, w którym kwitną zarówno wiara, jak i intelektualne poszukiwania. Człowiek wierzący jest tolerancyjny, lecz nie zalękniony. Gdy zbliżamy się do tych, którzy (jeszcze) nie wierzą, w naszych sercach gości nie strach, lecz nadzieja.

      KUP NUMER