1 (32) 2014

Ciało Moje Krew Moja

KUP NUMER

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    Ankieta teofila

    • Obfitość w codzienności s. Katarzyna Michalik OP, s. Paula Konior OP
    • Moja droga od luteranizmu do Eucharystii Bradley Elliot OP

    Artykuły teofila

    • O intencjach mszalnych Jarosław Krawiec OP
    • „Z inspiracji ołtarza”. Geneza eklezjologii eucharystycznej Wojciech Surówka OP
    • Forma Eucharystii Benoît-Dominique de La Soujeole OP
    • Komunia sakramentalna i komunia duchowa Benoît-Dominique de La Soujeole OP
    • Chrystusowy Kościół eucharystyczny Dominik Jurczak OP
    • Mowa pierwsza o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu św. Albert Wielki
    • Trwali w łamaniu chleba Danuta Piekarz
    • Komunia wiernych. Integralna część liturgii eucharystycznej czy niezależny akt osobistej pobożności? Maciej Zachara MIC

    Horyzonty teofila

    • Sukces nie jest imieniem Bożym Jacek Szymczak OP
    • Msza po nowemu. Nowy przekład angielski trzeciej edycji Mszału Rzymskiego Christopher Hilton

    Dominikalia teofila

    • Modlitwa dominikańska Fabian Parmisano OP
    • Dominik inkwizytorem? Obraz św. Dominika w Scripta de Sancto Dominico Bernarda Gui Marcin Rutecki OP

    Wykład teofila

    • Nazwy Najświętszego Sakramentu u św. Tomasza z Akwinu Mateusz Przanowski OP

    Poezja teofila

     inne

      W najnowszym numerze „Teofila” zajmujemy się tematem Eucharystii. Czym ona jest? Skąd się wzięła? Jak była rozumiana w początkach chrześcijaństwa? Chcemy zastanowić się jak rozumieć teologię tego sakramentu oraz jak w codzienności przeżywać mszę świętą.

      Poprzedni numer dotyczył tematu dialogu chrześcijaństwa z ateizmem.
      Tym razem wracamy z granic do samego jądra naszej wiary – do Eucharystii.Tytuł nowego numeru „Teofila” to słowa Chrystusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy. Przypominają nam one fundamentalną prawdę, że w postaciach eucharystycznych Chrystus jest realnie obecny w swoim Ciele i swojej Krwi. Niniejszy numer przygotowywaliśmy z myślą o tych, którzy starają się przybliżyć do źródła życia chrześcijańskiego – obecności Chrystusa pośród nas. Chcąc wspólnie odkrywać tajemnicę naszej wiary, pytamy o owoce sakramentu Eucharystii w życiu osobistym i w życiu Kościoła. Bóg poprzez misterium Eucharystii, podobnie jak w wydarzeniu wcielenia, wkracza w naszą rzeczywistość i staje się bliski każdemu, kto Go poszukuje.

      W wierze chrześcijańskiej nie możemy pominąć faktu, że ten sam Duch, który przeniknął Maryję Dziewicę, dziś także uświęca dary ofiary eucharystycznej, przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. Święty Tomasz naucza, że wcielenie i Eucharystia to dwa największe cuda. Choć pozostaną one dla nas tajemnicą, to jednak możemy poszukiwać rozumienia rzeczywistości przez które Bóg daje nam dostęp do siebie. Wprowadzeniem w odkrywanie tajemnicy Eucharystii jest wywiad z ojcem Tomaszem Grabowskim OP, który mówi o modlitwie podczas mszy świętej i przemianie darów eucharystycznych. Stają się one darem samego Boga, choć nigdy nie będą nasza własnością.

      Brat Bradley Elliot OP z prowincji Imienia Jezus (USA) opowiada o swojej drodze od luteranizmu do odkrywania misterium sakramentu Eucharystii. Zachwyt nad tajemnicą rzeczywistej obecności Boga w postaciach eucharystycznych przyprowadził go do Kościoła katolickiego i Zakonu Braci Kaznodziejów. Doświadczeniem przeżywania codziennej mszy świętej dzielą się z nami mniszki dominikańskie, s. Katarzyna i s. Paula z klasztoru w Radoniach. Proponują nam antidotum na popadnięcie w rutynę codzienności oraz uczą ciągłego odkrywania, że Eucharystia jest sakramentem jedności, a uczestnictwo w niej znakiem trwania w przymierzu z Bogiem. Pani Danuta Piekarz, na podstawie biblijnych przekazów, wprowadza nas w przeżywanie Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Opisuje strukturę, czas i miejsce sprawowania mszy świętej, a także problemy towarzyszące uczniom Chrystusa w starożytności.

      Publikujemy również pierwsze polskie tłumaczenie traktatu świętego Alberta o ustanowieniu Eucharystii. Kościół karmiąc się Eucharystią przemienia się w Chrystusa, jest zatem Jego rzeczywistym Ciałem. Wspólnota eucharystyczna jest uobecnieniem samego Chrystusa, bo gdzie jest Chrystus, tam jest i Kościół. Dwa inne, inspirujące teksty autorstwa dominikanów, o. Wojciecha Surówki i o. Dominika Jurczaka, dotyczą styku Eucharystii i eklezjologii. Natomiast zagadnieniem przyjmowania komunii zajmuje się ks. Maciej Zachara MIC. Pisze o tym, jak w historii Kościoła zmieniało się podejście do przyjmowania komunii i dlaczego nie zawsze było to związane z celebracją mszy świętej. Tradycyjnie publikujemy także wiersze, Tym razem będą to dwa zbiory autorstwa naszych współbraci.

      KUP NUMER