1 (36) 2017

Maryja z Nazaretu

KUP NUMER

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

    Ankieta teofila

    • Wniebowzięcie Maryi Benoît-Dominique de La Soujeole OP
    • Czy warto jeszcze pisać o niepokalanym poczęciu? Paweł Krupa OP
    • Wieczne dziewictwo Maryi – dogmat i jego znaczenie ks. Janusz Królikowski
    • Boże macierzyństwo Maryi Jacek Salij OP

    Artykuły teofila

    • Mediatrix nostra, Eleemosynaria Dei, Misericordia Mariae. Trzy średniowieczne kazania maryjne Jakub de Voragine OP
    • Teologia ciała: tajemnica ludzkiego doświadczenia ks. Robert Marczewski
    • Czy można „jarać się Maryją”? Kilka tez o Maryi w kulturze współczesnej ks. Andrzej Draguła
    • Od obrazu do dogmatu. Maryja w sztuce Piotr Oleś OP
    • Mariofanie a objawienie publiczne. Kilka uwag teologiczno-metodologicznych ks. Wacław Siwak
    • Maryja – ikona Izraela i Kościoła Michał Wilk
    • Maryja i kobiety – zapis różnic i zbieżności Elżbieta Adamiak
    • Różaniec – klepanie czy kontemplacja? Grzegorz Mojkowski OP
    • Bóg, Maryja i święci. Kogo tak naprawdę czci Kościół? Szymon Bąk OP
    • Maryja w protestantyzmie Jerzy Sojka

    Horyzonty teofila

    • Byt tak prosty, że aż niepojęty – kilka słów o Bożej prostocie Bartłomiej Kołodziejczyk OP
    • Doczesne środki ubogie – swoisty język Boga Tobiasz Cieślak OP

    Dominikalia teofila

     Wykład teofila

     • Dlaczego prawo w Kościele Piotr Skonieczny OP

     Poezja teofila

      inne

       Niemal w każdym domu można znaleźć wizerunek Maryi. Małe lub większe figurki i obrazki prezentują różną wartość artystyczną, teologiczną głębię czy staranność wykonania. Jednak zawsze te przedmioty budzą jakieś emocje lub postawy: wzruszenie bądź niechęć, radość lub gniew. Choć te emocje niekoniecznie wpływają na naszą relację z Maryją, zawsze są prawdziwe. Ale niekoniecznie prawdziwy musi być wizerunek Maryi, który nosimy w naszych sercach czy umysłach, choć ten obraz realnie wpływa na naszą więź lub jej brak z Matką Jezusa. Wierzymy, że Maryja to ktoś, z kim warto budować zażyłą relację. Wiemy też, że nie sposób budować z kimkolwiek zażyłej relacji, postrzegając go przez pryzmat stereotypów czy fałszywych przekonań. Oddajemy w Twoje ręce Teofila, w którym chcemy przedstawić Ci minimum wiedzy o Maryi wystarczające dla budowania zdrowej wiary i do samodzielnego odróżniania prawdy od fałszu w tym, co można usłyszeć o Maryi.

       W otwierającym numer wywiadzie z biblistką, Judytą Pudełko PDDM przyjrzeliśmy się z lotu ptaka pobożności maryjnej, maryjnemu charyzmatowi w Kościele i źródłom biblijnym na temat Maryi. Ankieta Teofila odpowiada na pytanie o to, jakie są katolickie, nieprzekraczalne ramy w tym, co należy sądzić o Maryi. Czterech teologów mówi o czterech dogmatach maryjnych: Jacek Salij OP opowiada o Bożym Macierzyństwie, ks. Janusz Królikowski – o Wiecznym Dziewictwie, Paweł Krupa OP – o Niepokalanym Poczęciu, Benoit-Dominique de La Soujeole OP – o Wniebowzięciu Maryi. Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób można zapełnić przestrzeń miedzy ramami, tworząc swój obraz Maryi, podsuwają Artykuły Teofila.

       Serię artykułów otwiera swoisty dwugłos. Ze względu na pięćsetlecie reformacji poprosiliśmy, ewangelickiego teologa, Jerzego Sojkę, o przybliżenie roli Maryi w protestantyzmie, zaś Szymon Bąk OP napisał dla nas o tym, czym różni się cześć oddawana Bogu, od czci, którą odbierają Maryja i święci w katolicyzmie. Żeby się poznać, trzeba razem przebywać, dlatego Grzegorz Mojkowski OP pisze o różańcu, jednej z najpopularniejszych form spotkania z Maryją. Elżbieta Adamiak, profesor teologii, odpowiada na pytanie o tożsamość i kondycję kobiety w kontekście teologii maryjnej. Badacz Pisma Świętego, Michał Wilk, z biblijnej perspektywy wyjaśnia podstawy dla pojawiającego się w kazaniach utożsamienia Maryi z Kościołem. Ksiądz Wacław Siwak, mariolog, wyjaśnia, czym są i jak należy odczytywać objawienia maryjne. Piotr Oleś OP, historyk sztuki, opowiada natomiast o sposobach przedstawiania Matki Zbawiciela w historii. Krytyczną analizę obecności Maryi w polskiej kulturze współczesnej, również tej popularnej, przedstawia ks. Andrzej Draguła. Prezentując teologię ciała zaproponowaną przez Jana Pawła II, ks. Robert Marczewski tłumaczy jak ważne w naszej duchowości jest nasze ciało. Ukazujący się po raz pierwszy po polsku, przekład średniowiecznych kazań maryjnych Jakuba de Voragine OP, autorstwa Marka Rozpłochowskiego OP wieńczy część numeru poświęconą Matce Bożej.

       W Horyzontach Teofila można przeczytać tekst Tobiasza Cieślaka OP, który w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, jak żyć i jak kochać, pisze o środkach ubogich w teorii Jacques’a Maritaina. Bartłomiej Kołodziejczyk pisze o prostocie Boga, przymiocie radykalnie odróżniającym Stwórcę od stworzenia. Od tego numeru w Dominikaliach zaczynamy nowy cykl wywiadów. Chcemy, poprzez prezentowane rozmowy z braćmi, dzielić się z Tobą, tym, co jest przedmiotem naszej dumy jako dominikanów. W tym numerze zamieszczamy wywiad z Tomaszem Gajem OP, promotorem formacji stałej o dominikańskiej formacji, czyli zakonnym wychowaniu. Na koniec Piotr Skonieczny OP, prawnik, odpowiada na pytanie, po co prawo w Kościele.

       Mamy nadzieję, że obraz Maryi, który nosisz w sobie, po przeczytaniu tego numeru będzie choć odrobinę bardziej harmonijny i bliższy subtelnemu pięknu Oryginału.

       KUP NUMER