Numery 38

Tożsamość

Życie jako opowieść, czyli rzecz o tożsamości narracyjnej

  aka jest koncepcja człowieka Paula Ricoeura? W którą stronę idzie?     Ontologia osoby u Ricoeura jest mocno inspirowana recepcją tradycyjnych pojęć filozoficznych sięgającą Arystotelesa i Platona. Następnie dochodzi do tego kontekst związany ze współczesnymi rozważaniami obejmujący takich myślicieli,… Continue Reading →

© 2022 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑