2 (08) 1998

Nauczanie społeczne Kościoła

POBIERZ BEZPŁATNY PDF

Spis Treści

Dodatek teofila

  Philospohia viva teofila

   Spory, dyskusje, polemiki teofila

    Rozmowa teofila

     Ankieta teofila

      Artykuły teofila

      • Kultura wobec orędzia Chrystusa Elżbieta Wolicka
      • Podążając za Centesimus annus Rocco Buttigione
      • Ewolucja nauczania o demokratycznym kapitalizmie w encyklikach społecznych Maciej Zięba OP
      • Dobro wspólne – relikt przeszłości, czy konkretne zadanie na dziś i na jutro Ryszard Rybka OP
      • Liberalizm a nauczanie społeczne Kościoła o dobru wspólnym – na podstawie myśli Ludwika von Misesa Jacek Krzysztofowicz OP
      • Ewangelia i kultura w encyklikach Jana Pawła II Michał Mrozek OP
      • Linie antropologiczne encykliki Jana Pawła II Jacek Truszczyński OP
      • Glosa Jarosław Kupczak OP

      Horyzonty teofila

       Dominikalia teofila

        Wykład teofila

         Poezja teofila

          inne

           Oddajemy w ręce Czytelnika kolejny numer naszego pisma. Przewodnim tematem Teofila jest tym razem społeczne nauczanie Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem zasług pontyfikatu Jana Pawła II w tej dziedzinie. Dostrzegając nieustanną potrzebę refleksji nad relacją Kościoła do świata, do rzeczywistości, w której Kościół pełni swą ewangelizacyjną misję, próbujemy poszerzyć i pogłębić dyskusję na ten temat. Chcemy się tym sposobem przyczynić, na miarę naszych skromnych możliwości, do ożywienia problematyki społecznej w polskim Kościele, widząc wciąż zbyt nikłe zainteresowanie tematyką.
           Bieżący numer Teofila skierowany jest do znacznie szerszego kręgu odbiorców. Mamy tu na uwadze szczególnie seminaria duchowne w Polsce, do których w specjalny sposób kierujemy nasz „prowokator intelektualny”. Bardzo pragniemy ożywić filozoficzne i teologiczne poszukiwanie prawdy, wzmocnić wymianę myśli i dialog w środowiskach ludzi wierzących. Zapraszamy wszystkich Czytelników, przede wszystkim wykładowców i studentów dominikańskiego Kolegium, tudzież grono profesorów i studentów polskich seminariów, do podjęcia owocnej współpracy. Z nadzieją czekamy na uwagi i komentarze, a szczególnie na twórczą krytykę.
           Wszystkim, którzy nam pomogli i nadal pomagają w redagowaniu Teofila bardzo dziękujemy. Największe słowa podziękowania kierujemy do Autorów publikujących w tym numerze

           POBIERZ BEZPŁATNY PDF