Numery 08

Nauczanie społeczne Kościoła

Kultura wobec orędzia Chrystusa

  „Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?” – pytał Jacek Woźniakowski, przed laty, w tytule swojej książki 1. I udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, która dziś wydaje się w sposób oczywisty zgodna z nauczaniem Kościoła powszechnego. Jednakże w… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑