Category Tom II

3 (11) 1999 „Prawda”

„Co to jest prawda” – pytał Piłat. W tym numerze chcemy zastanowić się czym jest prawda. Wydaje się nam to pytani o tyle ważne, że współczesny świat nie tyle zapomniał o prawdzie, ile nie chce o nią pytać. Często kojarzy się ona z czymś narzucanym człowiekowi z zewnątrz, a wręcz ograniczającym jego… Continue Reading →

2 (10) 1999 „Misje”

Numer poświęcony misji Kościoła, oraz, bardziej szczegółowo, o misjach jego członków. Chcemy poprzez lekturę tego numeru zachęcić czytelników do refleksji nad swoim miejscem w Kościele i w jego misyjnym dziele.

1 (9) 1999 „Liturgia”

Kolejnym tematem „Teofila” jest liturgia. Spośród wielu możliwych ujęć wybraliśmy warstwę praktyczną, najbardziej widoczną, a jednocześnie najbardziej problemową. Reforma liturgii zainicjowana przez Sobór jest dziełem wciąż wymagającym realizacji dlatego oddajemy w Wasze ręce kilka tekstów mających na celu przyczynić się do odnowy liturgii.

© 2023 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑