1 (17) 2002 „Drugi ja”

Drugi ja – Najtrudniej mówić o rzeczach najprostszych i podstawowych. W tym numerze spróbujemy podjąć temat przyjaźni. Zdajemy sobie sprawę z tego że należy ona do sfery, gdzie lepiej wskazać palcem na nią niż powiedzieć co to jest. Odwołujemy się w tym numerze do autorów antycznych oraz współczesnych, którzy czerpiąc ze swojego doświadczenia mówią o poszukiwaniu drugiego człowieka.

2 (16) 2001 „Święta Teologia”

Święta Teologia – Pytanie o kształt teologii i sposób jej uprawiania trwa od czasu, gdy zaczęto się nią zajmować. Od tych pytań nikt studiujący teologię – a także każdy wierzący, który pragnie wejść głębiej w podstawy swej wiary – nie może uciec. Są to bowiem pytania o tożsamość, o rozumienie własnej wiary i szerzej – o kształt relacji z Bogiem. Kilka zebranych w tym numerze spojrzeń na wybrane aspekty dotyczące natury i funkcji teologii, …

1 (15) 2001 „O życiu”

O życiu – Począwszy od narodzin po śmierć. Poruszamy problemy aborcji, eutanazji, godności człowieka, kwestii klonowania, karze śmierci… Słowem: mała cząstka tych problemów, które wyznaczają dzisiaj bieg ludzkiej egzystencji. Nie zapominamy również o duchowym wymiarze naszego życia, jak pozwolić mu na narodziny i twórczy rozwój.

3 (14) 2000 „Homo arte vivit”

Homo arte vivit – Świat współczesny porażony jest brzydotą i kiczem. Liczy się to, co szokuje. Co więcej, piękno stało się czymś względnym, czasem mało interesującym, a chwilami wręcz niepożądanym. Kontemplację nad pięknem zastąpił płytki zachwyt lub też intelektualne łamigłówki. Dokąd zmierzamy? Czy można liczyć na to, że nastąpi przełom, odrodzenie na polu wrażliwości estetycznej? A może są to tylko marzenia „ściętej głowy”? Nie sposób, tak po prostu, przejść obok tych …

2 (13) 2000 „Filozofia religii”

Filozofia religii – Na religię można patrzeć z wielu stron. Tym razem wybraliśmy spojrzenie filozoficzne. Jesteśmy głęboko przekonani, że myślenie o religii ma głęboki sens i jest bardzo potrzebne, szczególni dzisiaj, w czasach, w których mamy do czynienia z wielością różnych tradycji i idei religijnych.

1 (12) 2000 „Ekumenizm”

Ekumenizm – Żyjemy w pełnej nadziei „epoce ekumenicznej łaski”. Świadczy o tym chociażby podpisana niedawno między katolikami a protestantami „Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu”. Próbując odpowiedzieć na to wezwanie przygotowaliśmy wraz z duchownymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego numer poświęcony ekumenizmowi.