Category Słowo na niedzielę

Poszukiwanie Pana

Gdy już jednak staniemy w obliczu faktu, że czegoś, a ściślej rzecz biorąc, Kogoś nam w życiu brakuje, gdzie Go szukać?

Słowo daję, życie!

Chciałbym na początku wyznać wiarę. Wierzę, że Jezus jest Słowem, Prawdą i Życiem. Wierzę w Jezusa, który pokazuje nam, że istnieje Sens. Co więcej jest on realny, prawdziwy, na miarę naszego życia. Wierzę, że w tym Sensie wszystko rozkwita, ożywa i napełnia nas po brzegi pokojem. Na początku było Słowo, a Słowo było… Continue Reading →

W problemach

Tam, gdzie miejsce ma ludzka bezradność, tam właśnie zaczyna się dzisiejsza Ewangelia.

Słowo na pustyni

Jan Chrzciciel – cudowne dziecko, które urodziło się przy niesamowitych znakach.

Zaczynamy świętowanie

Gdy na coś czekamy, już tym żyjemy.

Jezus Chrystus Król Wszechświata

Chrystus będzie królował tam, gdzie pozwolisz Mu królować.

Miłość rodzi się ze słuchania

“Słuchaj, Izraelu…”, abyś umiał kochać.

Pragnienia Boga

Nie wiecie, o co prosicie.

Smutek bogacza

On jednak odchodzi zasmucony. Wraca do siebie. Nic się nie zmienia. To, co miało mu dawać bezpieczeństwo i schronienie, staje się jego pułapką i więzieniem.

O sensie prawa

W centrum chrześcijańskiej moralności nie znajduje się ani koncepcja grzechu, ani prawo moralne (…)

« Older posts

© 2023 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑