Category Rozmowy nieprzeprowadzone

Jak rozmawiać z niewierzącymi? (cz. 2)

Czy można z miłości stracić rozum? O miłości, Duchu Świętym i relacjach między Ojcem, Synem i Duchem bez powoływania się na Pismo święte i autorytety.

Jak rozmawiać z niewierzącymi? (cz. 1)

O Trójcy Świętej, Wcieleniu, Odkupieniu i czyśćcu bez powoływania się na Pismo Święte i autorytety.

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑