Charyzmat czy manipulacja

Kiedy przychodzimy na spotkania charyzmatyczne, często możemy spotkać się z sytuacją, w której lider wspólnoty ma jakieś słowo od Pana. Skandal z udziałem dominikanina Pawła M. pokazuje, że od razu muszą się nam wtedy włączyć czerwone lampki. Jak zachować się w takim momencie? Czy zawsze wierzyć tego rodzaju cudownym objawieniom? A może powinienem od razu skreślić ich prawdziwość, bo przecież to nie możliwe albo ktoś próbuje mnie zmanipulować? A może jest jakaś droga środka? Na te oraz wiele innych pytań odpowiada o. prof. Tomasz Gałuszka.

Ojciec Tomasz Gałuszka jest dominikaninem, profesorem UPJPII oraz dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego. Specjalizuje się w historii średniowiecza, szczególnie w tematach związanych z herezjami, nowymi ruchami religijnymi, inkwizycją, papiestwem i dominikanami. Do jego zainteresowań należy również myśl św. Tomasza z Akwinu, której poświęcił m.in. książki "Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu" oraz "Piękny Bóg, piękny człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu". Na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. 
Rozmawia br. Julian Stolarczyk OP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *