CIAŁO MOJE, KREW MOJA


  • Maj 25, 2016
Share this :   | | | |
CIAŁO MOJE, KREW MOJA

O Bożym Ciele na Boże Ciało…

Czym jest Eucharystia? Skąd się wzięła? Jak była rozumiana w początkach chrześcijaństwa? Pytania te towarzyszą wielu z nas, dlatego zdecydowaliśmy się na wznowienie numeru Teofila „CIAŁO MOJE, KREW MOJA” w elektronicznej wersji.

 

Niniejszy numer przygotowywaliśmy z myślą o tych, którzy starają się przybliżyć do źródła życia chrześcijańskiego – obecności Chrystusa pośród nas. Chcąc wspólnie odkrywać tajemnicę naszej wiary, pytamy o owoce sakramentu Eucharystii w życiu osobistym i w życiu Kościoła. Bóg poprzez misterium Eucharystii, podobnie jak w wydarzeniu wcielenia, wkracza w naszą rzeczywistość i staje się bliski każdemu, kto Go poszukuje.

 

By przybliżyć to misterium pytamy czym jest eucharystyczne CIAŁO MOJE, KREW MOJA.

Leave a reply