Czym jest “Teofil”?

“Teofil” jest czasopismem braci studentów Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów). Nasze czasopismo ma charakter popularno-naukowy, a zawarte w nim treści obejmują głównie zagadnienie z filozofii i teologii. Jest ono redagowane przez zespół braci studentów, ale autorami wydawanych tekstów są też dominikanie po studiach, wykładowcy naszego Kolegium a także inni specjaliści z dziedzin, którym poświęcone są poszczególne numery.

Nasza działalność nie ogranicza się tylko do wydawania czasopisma. Jesteśmy również obecni w Internecie (jak widać). Na niniejszej stronie bracia studenci regularnie i na różne sposoby dzielą się “owocami kontemplacji”.

Po co to wszystko?

Wydawanie czasopisma oraz prowadzenie strony internetowej jest sposobem realizacji dominikańskiego charyzmatu, który nakazuje nam kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji. Nasze studiowanie zmierza “przede wszystkim do tego, byśmy mogli być pożyteczni duszom bliźnich”. Dlatego już od wczesnego etapu naszego życia zakonnego staramy się, żeby studiowanie przynosiło owoce oraz było realizacją naszego szczególnego powołania, którym jest “pielęgnowanie w ludziach ich dążenia do prawdy”.