DZIEDZINIEC POGAN


  • Czerwiec 22, 2016
Share this :   | | | |
DZIEDZINIEC POGAN

Spotkanie wiary z niewiarą.

 

Jak rozmawiać z ludźmi nieznającymi Boga? Dlaczego warto wsłuchiwać się w głos osób niewierzących? Na czym opiera się zjawisko sekularyzmu i ateizmu? Dlaczego tak często towarzyszy nam lęk w spotkaniu z niewierzącymi?

 

Dostrzegając niesłabnącą aktualność tych pytać, postanowiliśmy wznowić elektroniczne wydanie Dziedzińca Pogan, w którym przyglądamy się rozmaitym odcieniom niewiary, od współczującego agnostycyzmu do agresywnego ateizmu. Badamy zjawisko sekularyzacji i odpowiedź, jaką może dać na nie chrześcijaństwo. Słuchamy, w jaki sposób niewierzący opisują swoje własne doświadczenie i pytamy wierzących chrześcijan o ich relację do ludzi, których spotykają poza granicami Kościoła.

 

By się spotkać, koniecznie musimy wyjść na Dziedziniec Pogan.

Leave a reply