EX UNIVERSA


 • Marzec 04, 2016
Share this :   | | | |
EX UNIVERSA

czyli o zakończeniu studiów teologicznych…

 

Dziś oficjalnie nasi bracia diakoni z VI roku zakończyli studia. Bracia musieli obronić napisane przez siebie prace magisterskie oraz zdać ex universa theologia, czyli egzamin kończący studia teologiczne. Bracia odpowiadali na pytania z zakresu egzegezy biblijnej, dogmatyki, teologii moralnej oraz teologii fundamentalnej przed komisją w składzie: dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL, dr Danuta Piekarz, dr Damian Mrugalski OP, dr Mateusz Przanowski OP, dr Grzegorz Mazur OP, dr Robert Plich OP, dr hab. Michał Paluch OP oraz dr Paweł Klimczak OP.

 

Wszyscy bracia z powodzenie zdali egzamin, a tematy napisanych przez braci prac to:

 • Grzegorz Doniec OP – ?Musica sacra? jako forma przekazu wiary w celebracji liturgicznej  według Josepha Ratzingera ? Benedykta XVI.
  Promotor: S. dr hab. Susi Ferfoglia,
 • Marek Rozpłochowski OP – Pośrednictwo Maryi w wybranych kazaniach bł. Jakuba de Voragine OP.
  Promotor: dr Paweł Klimczak OP,
 • Mateusz Kosior OP – Działanie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania według ?Summy Teologii? świętego Tomasza z Akwinu.
  Promotor: dr Mateusz Przanowski OP,
 • Krzysztof Kozioł OP – Zadania rodziny chrześcijańskiej w kontekście wybranych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
  Promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski,
 • Paweł Lasek OP – Modlitwa pierwotnego Kościoła. ?Dzieje Apostolskie? i ?Corpus Paulinum?.
  Promotor: dr Danuta Piekarz,
 • Andrzej Drozd OP – Kosmologia i antropologia wybranych apologetów greckich: Justyn Męczennik, Atenagoras z Aten, Teofil z Antiochii.
  Promotor: dr Damian Mrugalski OP,
 • Paweł Szylak OP – Wykład o łasce Chrystusa w ?Komentarzu do Listu do Rzymian? św. Tomasza z Akwinu.
  Promotor: dr hab. Michał Paluch OP.

Braciom gratulujemy i życzymy powodzenia w wprowadzaniu zdobytej wiedzy w życie.

Leave a reply