Miłość rodzi się ze słuchania

„Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać”.
[Mk 12, 28b-34]
*****

Pewien człowiek, około 2000 lat temu miał dylemat związany z przykazaniami. Poszło o to, które z nich jest największe, najważniejsze, źródłowe dla innych. Po co tego dociekać? Ano dlatego, że w tradycji rabinackiej było ich wszystkich 613 – to sporo i ciężko było się w nich połapać. Teraz natomiast mamy dziesięć przykazań Bożych, sześć kościelnych, Kodeks Prawa Kanonicznego, i inne. Dziękuję zatem temu człowiekowi, bo zrobił coś, co pomaga nam inaczej spojrzeć na przykazania. Chociaż był uczonym w Piśmie, nie bał się zadać pytania Jezusowi o Pismo właśnie. To pokazuje przynajmniej dwie jego cechy – pokorę i, co niemniej ważne, chęć słuchania.

Jaką otrzymał odpowiedź od Chrystusa? “Słuchaj, Izraelu…”. “Słuchaj, Izraelu…”. “Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać” [Pwt 5,1], bo “Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” [Pwt 5,6].  Dziś Ty mógłbyś usłyszeć odpowiedź skierowaną wprost do Ciebie: “słuchaj Łukaszu, Moniko, Michale, Anno…”. 

To jednak nie koniec, bo tutaj dopiero zaczyna się ogromny dar – miłość . Tak, słuchanie prowadzi do miłości, zarówno Boga, jak i drugiego człowieka. Nie po to Bóg w swej łaskawości dał nam przykazania, aby nas przygnieść ich ciężarem, lecz byśmy umieli lepiej kochać. Słuchaj więc, czytaj, poznawaj i Boga i bliźniego, by stać się jak Chrystus!

Panie!
“Biegnę drogą Twoich przykazań,
bo czynisz moje serce szerokim.
Naucz mnie, Panie,
drogi Twoich ustaw,
bym strzegł ich aż do końca.
Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,
a zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
bo ja się nimi raduję”. 
[Ps 119,32-35]
Amen.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *