Tag chwila

Praesens imperfectum

Nie jest chyba do końca tak, że człowiek patrzy okiem, słyszy uchem, a dotyka ręką. Człowiek widzi, słyszy i dotyka – językiem.

© 2022 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑