1 (7) 1998 „Szukając Boga między nami”

Szukając Boga między nam – Numer zawiera m.in. dwugłos dominikański nt. możliwości „uleczenia naszej cywilizacji i kultury lekarstwem tomizmu”. Zamyślenie piszącego ikony nad „Obliczem Niewidzialnego”. A także artykuł o dzisiejszej sytuacji Kościoła katolickiego na Węgrzech, napisany z perspektywy osoby, która przez kilka lat go współtworzyła.

1 (6) 1997 „O formacji dominikańskiej”

O formacji dominikańskiej – Jednym z najważniejszych celów formacji musi być pomoc tym, którzy wstępują do Zakonu w dojrzewaniu, aby jako ludzie dialogu, jako bracia, którzy są gotowi słuchać tych, których opinie są różne od ich własnych, nie szukali tylko zwycięstwa nad drugim, ale oświecenia. Numer ten odpowiada na pytanie jak pomóc się rozwinąć w ramach formacji dominikańskiej.

1 (5) 1996 „(Teofil)”

Teofil – Kilka zebranych w tym numerze artykułów, których podstawą były prace magisterskie, pisane na seminariach teologicznych, dają znakomity wgląd w zainteresowania i pasje młodych braci kaznodziejów. Patronuje im św. Tomasz z Akwinu, od prawie ośmiu wieków mistrz w uprawianiu teologii oraz Mikołaj z Kuzy, zwolennik „docta ignorantia” jako jednej z postaw w podejściu do zagadnień teologicznych. Uzupełnia to garść refleksji po śmierci dominikanina, ojca Yves’a Congara, oraz przemyślenia powstałe na kanwie pracy brata …

1 (4) 1995 „Teologia chrześcijańskiego wschodu”

Teologia chrześcijańskiego wschodu – Wciąż zbyt mała jest w Kościele katolickim znajomość wielkiej teologii Kościoła Wschodniego – zarówno sprzed podziału jak i tej późniejszej. W tym numerze proponujemy opracowania poświęcone najwybitniejszych przedstawicieli: Grzegorza z Nyssy, Symeona Nowego Teologa i Grzegorza Palamasa.

1 (3) 1994 „(Teofil)”

Teofil – W numerze: rozmowa z Georges Cottier OP o pasjonującej teologii, wstęp do komentarza do św. Jana świętego Tomasza. Skrzyżowanie mistyki i filozofii u Mistrza Eckharta. Dominikańskie spory o Niepokalane Poczęcie.

1 (2) 1993 „Wolność”

Wolność – Pytanie o wolność należy do najważniejszych problemów naszych czasów. Postanowiliśmy więc w niniejszym numerze głównie wokół tego tematu skupić naszą uwagę. Przewodnikiem naszej prowokacji intelektualnej będzie Tomasz z Akwinu.

1 (1) 1992 „Poznanie”

Poznanie – Pierwszy numer „Teofila” o niepoznawalności Boga u św. Tomasza i poznaniu Boga według metody Rahnera. Leszka Kołakowskiego zmaganie się z metafizyką. Szkoła przyjaźni w mądrości Syracha. Duchowość Akwinaty. Zapis spotkania Paula Ricoeura z dominikanami.