Kilka zebranych w tym numerze artykułów, których podstawą były prace magisterskie, pisane na seminariach teologicznych, dają znakomity wgląd w zainteresowania i pasje młodych braci kaznodziejów. Patronuje im św. Tomasz z Akwinu, od prawie ośmiu wieków mistrz w uprawianiu teologii oraz Mikołaj z Kuzy, zwolennik „docta ignorantia” jako jednej z postaw w podejściu do zagadnień teologicznych. Uzupełnia to garść refleksji po śmierci dominikanina, ojca Yves’a Congara, oraz przemyślenia powstałe na kanwie pracy brata kaznodziei „w terenie”.