Numer zawiera m.in. dwugłos dominikański nt. możliwości „uleczenia naszej cywilizacji i kultury lekarstwem tomizmu”. Zamyślenie piszącego ikony nad „Obliczem Niewidzialnego”. A także artykuł o dzisiejszej sytuacji Kościoła katolickiego na Węgrzech, napisany z perspektywy osoby, która przez kilka lat go współtworzyła.