Numery 04

Teologia chrześcijańskiego wschodu

Oddychać drugim płucem

    Tekst o. Wojciecha Czwichockiego jest wprowadzeniem do zamieszczonego w tym numerze tłumaczenia fragmentu książki Basila Krivocheine, poświęconej Symeonowi Nowemu Teologowi. Symeon Postać Symeona nie jest zbyt znana polskiemu czytelnikowi, chociaż ukazujące się ostatnio książki dotyczące Modlitwy Jezusowej czy… Continue Reading →

© 2021 teofil — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑